Lt Ru En

Sveikos gyvensenos klubas

Knygos

Žmogus ir knyga - vaizduotės plotmėje šios sąvokos tarsi gyvos ląstelės ima augti, plėtotis, daugintis ir iš jų susikuria visas pasaulis, savotiška pasaka - užburtų knygų karalystė. O kad knygos kupinos burtų - ne paslaptis. Užtenka tik pažvelgti į knygų gelmę ir joje lyg stebuklingame šaltinyje pamatysime atsispindint visą žmogaus gyvenimą su jo kančiomis, džiaugsmais, mirtimi ir meile, visą žmogaus sielą su jos tamsiomis bedugnėmis, žvaigždėtu dangumi, ilgesingomis lygumomis ir aukštais kalnais... Kartais pats pasaulis lyginamas su didele knyga, į kurią galima įeiti, kurią galima skaityti, į kurią kiekvienas rašome savo gyvenimą... Paveiksle nepavaizduotos knygų gelmės. Tai tiesiog knygos, išaugančios iš žemės kaip akmenys, kaip amžių klodai ar kaip įkaitę metalo luitai - žmogiškosios minties lydiniai. Jų lapus draiko vėjas ir sklaido jauni žmonės, ieškodami pažinimo ir tiesos. Danguje dar matome Šaulio žvaigždyną. Šiuo atveju tai keistas sutvėrimas - kentauras, arklio ir žmogaus junginys, primenantis žmogiškosios prigimties dvilypumą.

.

 

"Erelio sakmė"
Vytautas V. Landsbergis

 


„Nauja Evangelikų šviesa"

Omraam Mikhael Aivanhov


„Kaip pagimdyti tobulą vaiką"

Omraam Mikhael Aivanhov


Gėrio ir blogio pažinimo medis"

Omraam Mikhael Aivanhov


 


Laisvė, dvasios pergalė"

Omraam Mikhael Aivanhov


 


Bhagavadgyta. Vakariečio vadovas"

Jack Hawley 


„Erdvės valymas" Christan Hummel


„Gimdymas su šypsena" Romualdas Šemeta


„Mūsų meilė yra mūsų jėga" Sharon McErlane

   


Devynių matmenų gydymo raktas"

Susan Liengu Uffenbrink

 


Berniukas ir žuvėdros"

Vytautas V. Landsbergis


„Žmogus, kuriantis

savo lemtį"

Omraam Mikhael Aivanhov 


„Budintojai" Sandy

Stevenson 


Psichinis gyvenimas,

elementai ir struktūra"

Omraam Mikhael Aivanhov


 

 

Kasdienes meditacijos"

Omraam Mikhael Aivanhov


  


„Tylos kelias"

Omraam Mikhael Aivanhov 


„Dvasinė galvanoplastika ir žmonijos ateitis "

Omraam Mikhael Aivanhov 

 

„Birutė MAR"

Liucija Armonatė 
 

„Būsiu paukštis"

Robertas Danys
 


„Kelias link turtų arba kur užkasti lobiai "

Valerijus Sinelnikovas


„Nušvitimas"

Alberto Villoldo 

 

„Žali žydų plaukai"

Rimantas Vanagas
 

 

„Nenusigręžk nuo savęs"

Rimantas Vanagas
 

 

„Mergaitė ant žirgo"

Rimantas Vanagas
 

 

„Laiškai iš Paryžiaus"

Rimantas Vanagas
 

 

„Niurksi plūdė ir širdis"

Rimantas Vanagas
 

 

„Vyriški ir žvėriški nutikimai "

Rimantas Vanagas
 

 

„Siauruko nuotykiai"

Rimantas Vanagas
 


„Marija ir Pūkelis"

Birutė Mar (Marcinkevičiūtė)
 

„Princesių sala"

Birutė MAR Marcinkevičiūtė)
 


 

„Atsiminimai apie Paulių Širvį" 

 

Kaip Zita išgelbėjo

mamytę"

Vytautas V. Landsbergis

 

„Cinamonu

kvepiantys

namai"

(iš rytietiš

kų dienoraščių)
Birutė MAR

(Marcinkevičiūtė)