Lt Ru En

Sveikos gyvensenos klubas

Apie mus

Žmogus tiek gražus, kiek gražus yra jo kelias. Žodis - jis taip pat gali būti gražus, bet jį lengviau pasakyti, nei eiti keliu su ištartais savo žodžiais, atstojančiais vėliavas. Būti sveikuoliu - reiškia ne tik taip save vadinti, bet ir savo gyvenimo būdu liudyti sveikatingumo esmę - ne dieną, savaitę ar mėnesį, o nuolat, pavyzdžiui,  penkiolika metų.

 

SVEIKUOLIAI - ypatingas entuziastų legionas, savo pavyzdžiu vedantis silpnesnį, bailesnį ir padedantis jam tapti stipriam ir pasitikinčiam. 1996 metais gydytojos Dalijos Merfeldienės suburti sveikuoliai įkūrė SVEIKOS GYVENSENOS KLUBĄ. Noras patiems būti sveikesniems, auginti sveikesnius vaikus, troškimas sustiprinti gebėjimą džiaugtis gamta, siekimas padėti kūnui atstatyti ir kaupti jėgas padėjo rasti bendraminčių. Sveikuoliai propagavo vertybes ir jas rodė savo pavyzdžiu, tad  per penkiolika metų subūrė gražų ir jaukų kolektyvą. Klubo veikla, prasidėjusi nuo žiemos maudynių Anykščiuose ir Palangoje, labai išsiplėtė: sveikuoliško valgio gaminimo šventės, paskaitos, sporto varžybos, koncertai, knygų pristatymai, tapybos seminarai, stovyklos bei išvykos. Kūno ir dvasios kultūra tapo visų klubo narių prioritetu. Bendravimas su alpinistu Vladu Vitkausku, dailininke Sigute Ach, aktore, režisiere, rašytoja, Birute Mar, bardu, rašytoju, režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu, pažintis su dailininku Virginijumi Kašinsku ir jo darbais, susitikimai parodose įvairiose Lietuvos dailės salėse padėjo klubo nariams ugdytis meninį skonį ir suvokti, kad būti sveikam - tai mokėti puoselėti ir kūno sveikatą, ir dvasios skaidrumą.

 

Sveikuolių klubas, kuriam vadovauti, išvykus įkūrėjai, ėmėsi Milda Šerelienė, nuolat akcentavo tolerantišką požiūrį į kiekvieną žmogų ir jo problemas, visada stengėsi lanksčiai pritaikyti veiklos pobūdį visiems į klubą ateinantiems. Nedidelis, bet ryžtingas pirmųjų „ruonių" būrelis į anykštėnų sveikatingumo grindinį suklojo tvirtus akmenis, kurie ženklino valingumą, kryptingą užsibrėžto tikslo siekimą, mokėjimą įveikti savo silpnybes ir jas paversti stiprybėmis. Tie pamatiniai akmenys anaiptol nebuvo kažkieno nugludinti: kiekvienam reikėjo pačiam išdrįsti pūkštelėti į ledinį vandenį, pačiam užtekti valios bent dieną, nugalėjus alkį, pasitenkinti vien sultimis, pačiam išbandyti save pasninko metu, visai atsisakant mėsos produktų, ar pačiam pėstute nukeliauti į Inkūnus. Eiti sveikuoliškumo keliu vienam nėra lengva, todėl klubo narių ir prijaučiančiųjų palaikymas yra nepamainoma vertybė ir jėgų bei tikėjimo savimi šaltinis. Dar ne visi klubo nariai tapo „ruoniais", tačiau ir jie dalyvauja maudynėse kaip palaikymo komanda, ir jie, išgirdę išlipusiųjų iš vandens šūkį „MANO SIELOJ ŠIANDIEN ŠVENTĖ!", vis dažniau „užsikrečia" noru save išbandyti. Sporto varžybose „Prezidento taurė" taip pat dalyvauja tik klubo stipriausieji, tačiau draugai juos palaiko ir džiaugiasi laimėtomis prizinėmis vietomis. Taigi, klubas jungia įvairius žmones, siekiančius apsikratyti stereotipų ir savo gyvenimą padaryti šviesesnį, prasmingesnį.

 

Sveikos gyvensenos klubo, išaugusio ir tapusio „ANYKŠČIŲ VAIVORYKŠTE", veikla nėra uždara ir tyli. Maratonas „LAIMĖS ŽIBURYS" per visą Lietuvą - nuo Baltijos jūros iki Anykščių - ne kartą sujungė visus Lietuvos sveikuolius ir sukvietė prie rašytojo Jono Biliūno kapo. Laimės žiburys tapo simboliu, įkūnijančiu žmogaus troškimą siekti prasmingų aukštumų, o žymiojo anykštėno kūryboje įkūnyta nemari dvasia - ryžto ir jėgų šaltiniu. „ANYKŠČIŲ VAIVORYKŠTĖS" klubo entuziastai įdeda daug pastangų, organizuodami anykštėnų laisvalaikį, suteikdami jam naujų spalvų. P/C „Norfa" (Vilniaus g. 22) klubo įkurtos jaukios erdvės: KULTŪRINIŲ TRADICIJŲ STUDIJA, RAMŪNO ARBATINĖ - fantastiška dovana anykštėnams ir miesto svečiams.

 

 

KULTŪRINIŲ TRADICIJŲ STUDIJA


Čia galima įsigyti  mineralų, įvairiausių pasaulio kultūrų simbolių ir suvenyrų , dvasinės ir ezoterinės literatūros, knygų vaikams, paveikslų, smilkalų. Vyksta susitikimai su aktoriais, dailininkais, rašytojais ne tik suaugusiems, bet ir vaikams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBATOS KLUBAS


Čia vyksta arbatos gėrimo ceremonijos, lietuviškų žolelių, rinktų Anykščių apylinkėse arbatos gėrimo ritualai. Čia galima įsigyti  įvairių pasaulio šalių arbatų, prieskonių.